Duna - Nový objev
Císař Já, Padišáh Císař Frederick IV. Corrino, vyhlašuji nové ultimátní pravidlo v boji o planetu Arrakis. Ten z domů, který první ovládne a bude schopen trvale kontrolovat 10 000 km2 z Velké pouště u severního magnetického pólu planety, ten se stane jejím nezpochybnitelným správcem a bude mít na starost distribuci koření.
Mentat Dobré ráno, generále. Vypadá to, že nám nezbývá nic jiného, než získat pod svou moc těch 1000 km2 dříve, než Harkonneni. Rád Vám nyní zrekapituluji pravidla tohoto boje:

Melanž Nejdůležitější surovinou v celém známém vesmíru, která bude nyní nezbytná pro budování armády, je koření zvané melanž. O rychlosti, s jakou se toto koření těží, rozhoduje mnoho faktorů: počet harvesterů, počet carryallů, výkon elektráren a efektivita rafinérií. Budování jednotek či zdokonalování elektráren stojí vždy určité množství melanže, které je vyjádřené v kilogramech či tunách. Výkon se zvyšuje kliknutím na ikonku elektrárny.

Elektrárna Vaše dobývání by stěží mohlo fungovat bez elektrické energie. Výkon elektráren je možné za daný obnos melanže navyšovat. Výkon elektráren ovlivňuje to, jak rychle pracují rafinérie a kolik melanže dokážou získat navíc. Výkon elektráren ovšem ovlivňuje i efektivitu celého těžebního procesu, tedy také harvesterů a carryallů. Pozor! Elektrárny se v nehostinném prostředí planety Arrakis velmi rychle poškozují a jejich výkon tak neustále klesá.

Rafinérie Rafinérie pořád dokola provádí jeden proces, jehož průběh je vyjádřen procentuálně. Rychlost tohoto procesu se odvíjí od výkonu elektráren. Vždy, když jeden cyklus procesu proběhne, dostanete bonusové koření. Jeho množství záleží na počtu aktivních harvesterů a carryallů, na výkonu elektráren a na aktuálním stavu melanže (jedná se totiž o zhodnocování již existujících zásob).

Harvester Carryall Základní jednotkou pro těžbu melanže je harvester. Tyto harvestery můžete budovat klikáním na ikonu se znaky "+1". Čím více harvesterů, tím rychlejší těžba koření. Poté, co budete mít vybudovaných dostatek harvesterů, přijde další fáze, v níž je třeba budovat carryally, které tyto harvestery rozvážejí. I budováním carryallů se zvyšuje produktivita.

Tank K samotnému dobývání Velké pouště budete ovšem potřebovat bojovou techniku, přesněji řečeno tyto lehké tanky, které jsou speciálně uzpůsobené pro manévry v poušti. Čím více tanků, tím rychleji postupuje dobývání. Tanky ovšem vyžadují palivo a tak ve větších počtech trochu zpomalují těžbu.

Továrna Upgrade továrny Vaše tanky se vyrábí v továrně. Tu je možné za nemalý obnos dvakrát vylepšit. Na každém z těchto dvou nových stupňů začne vyrábět silnější tanky, které rychleji dobývají území (stojí ovšem stejný obnos melanže).

Fregata Fregata pravidelně přiváží z orbity nové jednotky, aby posílila armádu, kterou budujete. Najednou přiveze maximálně sedm jednotek, přičemž je na Vás, abyste specifikoval, jestli chcete více harvesterů, nebo tanků (tlačítka pro zvyšování počtu harvesterů či tanků jsou v Taktickém rozhraní). Rychlost fregaty závisí opět na výkonu elektráren. Jako bonus dostanete k tankům či harvesterům vždy ještě lehčí bojové vozidlo. Jeho typ závisí na technické vyspělosti Vaší továrny.

Tank Vojáci sice nemají při dobývání takovou sílu, jako tanky, ale přesto jsou páteří armády. Je naprosto klíčové zajistit, abychom měli více vojáků, než Harkonneni: za každého vojáka, kterého by měli navíc, by získali na rychlosti dobývání. Což by pro nás mohlo být katastrofické. Vojáci se v určité míře podílejí i na těžbě melanže, i když toho nenatěží tolik, co harvestery.

Nuže, hodně štěstí, generále.
Císař Je tedy rod Atreidů připraven?

"No, tak my to zkusíme..." (lehká obtížnost)
"Ano, nechť dobývání začne!" (normální obtížnost)
"Stát se může cokoliv." (náhodná obtížnost)
"Porazíme kohokoliv!" (těžká obtížnost)
"Ya Hya Chouhada!" ('nightmare' obtížnost)

(Minihra s tančíkem - ovládání šipkami.)