Hláskový test v. 2.2 - CZ

Přisuzování symbolů popisům »
Přisuzování aspektů symbolům »
Přepnout na angl. hlásky»
Seznam hlásek »
Průběžné výsledky »
Kontakt »
Počet otázek:
Časový limit:
Obor: Souhlásky
 Samohlásky
 Obojí