Hláskový test v. 2.2 - CZ

Přisuzování symbolů popisům »
Přisuzování aspektů symbolům »
Přepnout na angl. hlásky»
Seznam hlásek »
Průběžné výsledky »
Kontakt »

Vokály na fon.webnode »
Konsonanty na fon.webnode »

bilabiální znělá nazální sonorní okluziva
obouretná znělá nosní ražená exploziva sonorní závěrová
m
bilabiální neznělá orální šumová okluziva
obouretná neznělá ústní ražená exploziva šumová závěrová
p
bilabiální znělá orální šumová okluziva
obouretná znělá ústní ražená exploziva šumová závěrová
b
bilabiální znělá aproximantní sonorní konstriktiva
obouretná znělá klouzavá třená frikativa sonorní úžinová
labiodentální znělá nazální sonorní okluziva
retozubná znělá nosní ražená exploziva sonorní závěrová
ɱ
prealveolární znělá nazální sonorní okluziva
dásňová přední znělá nosní ražená exploziva sonorní závěrová
n
prealveolární neznělá orální šumová okluziva
dásňová přední neznělá ústní ražená exploziva šumová závěrová
t
prealveolární znělá orální šumová okluziva
dásňová přední znělá ústní ražená exploziva šumová závěrová
d
palatální znělá nazální sonorní okluziva
tvrdopatrová znělá nosní ražená exploziva sonorní závěrová
ň
palatální neznělá orální šumová okluziva
tvrdopatrová neznělá ústní ražená exploziva šumová závěrová
ť
palatální znělá orální šumová okluziva
tvrdopatrová znělá ústní ražená exploziva šumová závěrová
ď
velární znělá nazální sonorní okluziva
zadopatrová znělá nosní ražená exploziva sonorní závěrová
η
velární neznělá orální šumová okluziva
zadopatrová neznělá ústní ražená exploziva šumová závěrová
k
velární znělá orální šumová okluziva
zadopatrová znělá ústní ražená exploziva šumová závěrová
g
laryngální neznělá orální šumová okluziva
glotální neznělá ústní ražená exploziva šumová závěrová
ʔ
labiodentální neznělá středová šumová konstriktiva
retozubná neznělá středová třená frikativa šumová úžinová
f
labiodentální znělá středová šumová konstriktiva
retozubná znělá středová třená frikativa šumová úžinová
v
prealveolární neznělá středová šumová konstriktiva
dásňová přední neznělá středová třená frikativa šumová úžinová
s
prealveolární znělá středová šumová konstriktiva
dásňová přední znělá středová třená frikativa šumová úžinová
z
postalveolární neznělá středová šumová konstriktiva
dásňová zadní neznělá středová třená frikativa šumová úžinová
š
postalveolární znělá středová šumová konstriktiva
dásňová zadní znělá středová třená frikativa šumová úžinová
ž
velární neznělá středová šumová konstriktiva
zadopatrová neznělá středová třená frikativa šumová úžinová
x
velární znělá středová šumová konstriktiva
zadopatrová znělá středová třená frikativa šumová úžinová
γ
laryngální znělá středová šumová konstriktiva
glotální znělá středová třená frikativa šumová úžinová
h
prealveolární neznělá afrikáta šumová semiokluziva
dásňová přední neznělá polotřená šumová polozávěrová
c
prealveolární znělá afrikáta šumová semiokluziva
dásňová přední znělá polotřená šumová polozávěrová
Ӡ
postalveolární neznělá afrikáta šumová semiokluziva
dásňová zadní neznělá polotřená šumová polozávěrová
č
postalveolární znělá afrikáta šumová semiokluziva
dásňová zadní znělá polotřená šumová polozávěrová
Ǯ
prealveolární neznělá kmitavá šumová konstriktiva
dásňová přední neznělá vibrantní třená frikativa šumová úžinová
prealveolární znělá kmitavá šumová konstriktiva
dásňová přední znělá vibrantní třená frikativa šumová úžinová
ř
prealveolární znělá kmitavá sonorní konstriktiva
dásňová přední znělá vibrantní třená frikativa sonorní úžinová
r
prealveolární znělá boková sonorní konstriktiva
dásňová přední znělá laterální třená frikativa sonorní úžinová
l
palatální znělá aproximantní sonorní konstriktiva
tvrdopatrová znělá klouzavá třená frikativa sonorní úžinová
j
krátký přední vysoký vokáli
krátký přední středový vokále
krátký střední nízký vokála
krátký zadní středový vokálo
krátký zadní vysoký vokálu
dlouhý přední vysoký vokálí
dlouhý přední středový vokálé
dlouhý střední nízký vokálá
dlouhý zadní středový vokáló
dlouhý zadní vysoký vokálú